Käekõrval treening

Käekõrval treenimine on sobivaim viis valmistada hobune ette ratsutamiseks. Käekõrval treenimisega õpin kasutama juhtimisõtteid, oma kehakeelt, energiat ja hobune õpib nendele juhtimisvõtetele vastama. Viibin maa peal hobuse ees, kõrval või külje peal.

Käekõrval treeningule eelneb vabatöö, maatöö ja kordetamine, harjutuste sooritamisel kasutatakse kapsonit, ratsmeid ja pikemat stekki.

Käekõrval hobust treenides saan hea ülevaade tema keha asendist ja jalgade liikumisest. Käekõrval treenides saan hobusele selgeks õpetada kõik külgliikumised erinevates allüürides- seistes, sammus, traavis ja isegi galopis.

Maatöö ja käekõrval treenimine on väga sarnased, suurim erinevus seisneb selles, et maatöös kasutatakse ühte jalutusnööri, käekõrval treeningus aga ühte või kahte paari ratsmeid.

Menu Title