Painde küsimine väljastpoolt ehk siis hobuse kumeralt küljelt. Hobune peab ise säilitama ette-alla sirutatuse ja püsima pehme sisemisele ratsmele. Minu jaoks tundub väga põnev osata anda hobusele juhtmismärguandeid ´väljaspoolt´. Hetkel on see väga väga keeruline, aga pisikeste tibusammudega liikumine sobib meile mõlemale.

Menu Title