Maatöö

Mida tähendab maatöö?

Hobukäsitluses sõna maatöö ei tähenda hobusega põllumaa kündmist. See tuleb otsetõlkes ingliskeelsest sõnast ´groundwork´ ja hõlmab erinevaid baastreeningu harjutusi, mille abil saab hobust ette valmistada eluks inimeste maailmas ja muuta seda turvalisemaks mõlemale osapoolele. Maatöö harjutuste sooritamise ajal viibib inimene hobuse juures maa peal- hobuse kõrval, ees ja küljel.

Milleks maatöö vajalik on?

Korrektselt sooritatud maatöö harjutuste abil saab hobust ette valmistada vajalikeks tegevusteks- hammaste hooldus, loomaarsti visiit, treilierisõit, värkimine, käekõrval treenimine, kordetamine, ratsutamine.

Maatöö harjutustega õpib inimene rakendama juhtimisvõtteid, oma kehakeelt ja energiat, hobune õpib juhtimisvõtetele reageerima.

Maatöö harjutusi võib teha igas vanuses hobustega- nii treeningusse tulevate noorte, kui ka ümberõpet vajavatega. Maatööd tehakse peamiselt kapsoniga, kuid võib alustada ka nöör- või tavaliste päitsetega. Harjutusi sooritatakse seistes, sammus, traavis ja isegi galopis.

Teadlikult tehtud maatöö loob edaspidisteks treeninguteks turvalise, stabiilse ja tugeva põhja.

Maatöö harjutused

 • Hobuse talutamine tema eest ja kõrvalt.
 • Hobuse silitamine/patsutamine üle kogu tema keha– hobune õpib aktsepteerima ja usaldama inimese käe kontakti. Hobune aktsepteerib inimese puudutust ka intiimtsoonides- nägu, tagajalgade vaheline ala, kõht, nisad, kõrvad, suu, sabaalune. Hobuse keha võib silitada käe, steki erinevate kangaste või kilekotiga, nii harjub hobune oma keha juures erinevate materjalide ja häältega näiteks kilekoti krabin.

  Survele reageerimine (hobusel on peas kapson, nöör kinnitatud kapsoni keskmisesse rõngasse):

 • Pea ja kaela ette alla sirutamine. Hobune õpib kehakeele ja õrna käe surve peale langetama oma pead ja kaela ette alla asendisse.
 • Hobuse pea, kaela ja keha külgsuunaline painutamine. Hobuse kogu keha painutamine ninaotsast sabani külgsuunaliselt kas paremale või vasakule poole. Hobuse keha on ´banaanikujuline´.
  Hobuse kogu keha ´banaanikujuliseks´ painutamine paremale poole.

  Hobuse kogu keha ´banaanikujuliseks´ painutamine paremale poole.

 • Paindes kehaga ringjoonel ja sirgel erinevates allüürides liikumine.
 • Tagasi astumine. Hobune õpib kehakeele, õrna käe surve ja stekimärguande peale astuma tahasuunaliselt.
 • Edasi astumine. Hobune õpib kehakeele, õrna käe surve ja stekimärguande peale astuma edasi.
 • Tagasi astumine, märguanne rinna peal. Hobune õpib tagasi astuma hobuse rinnale rakendatud õrna käe/ steki surve peale.
 • Hobuse keha tagaosa liigutamine. Kehakeele, õrna käe surve ja stekimärguande peale astub hobune tagajalgadega sammu inimesestkülgsuunaliselt eemale.
 • Hobuse keha esiosa liigutamine. Kehakeele, õrna käe surve ja stekimärguande peale astub hobune esijalgadega sammu inimesest eemale külgsuunaliselt.
 • Selja kumerdamine.  Õrn käe surve hobuse kõhule alt ülesse suunaliselt. Hobune kumerdab oma selga.
 • Jalgade tõstmine. Hobune annab kõiki nelja jalga õrna käe puudutuse peale.
 • Võimlemisharjutused. Õlad sees, traavers, renvers, küljendamine, piruett.
  Õlad sees:

   Traavers:

  Küljendamine:

  Renvers:

  Painde küsimine väljastpoolt ehk siis hobuse kumeralt küljelt. Hobune peab ise säilitama ette-alla sirutatuse ja püsima pehme sisemisele ratsmele. Minu jaoks tundub väga põnev osata anda hobusele juhtmismärguandeid ´väljaspoolt´. Hetkel on see väga väga keeruline, aga pisikeste tibusammudega liikumine sobib meile mõlemale.

  Painde küsimine väljastpoolt ehk siis hobuse kumeralt küljelt. Hobune peab ise säilitama ette-alla sirutatuse ja püsima pehme sisemisele ratsmele.

 

 

Menu Title