Traav korderingil säilitades ette- alla sirutatust, keha painutatust ´ümber minu´, tagumise sisemise(vasaku) jalaga keharaskuse alla astumist. Kohati vajub ta sisemisele õlale, kuid ta rüht paraneb iga treeninguga. Vabatreeningus saan üle vaadata, kas mu kehaheel ja juhtimismärguannete suurus on piisav ja paras