Kordetamine

Ratsutamiskunstipõhine kordetamine ei ole hobuse ringiratast jooksutamine tema väsitamiseks. Abiratsmeid pea fikseerimiseks ei kasutata, selle asemel õpetatakse hobune liikuma viisil, kus ta oma kehahoidu ise hoida oskab, liigub lõdvestatult ja tasakaalus.

Kordetamisel  sooritatakse hobusega samad harjutused mis maatöös, nüüd ainult distantsilt, andes hobusele rohkem vastutust. Korrektne kordetamine nõuab nii inimeselt kui ka hobuselt palju oskusi ja esmalt alustatakse lühikese nööriga. Ligidalt on inimesel võimalus hobust juhtimisvõtetega rohkem toetada. Kui hobuse tasakaal ja oskused paranevad, suurendatakse distantsi.

KORDETAMISEL ÕPID:

Andma hobusele juhtimismärguandeid distantsilt.

– Juhtima hobust ringjoonel sammus, traavis ja galopis.

– Treenima hobust korrektse kehahoiuga ette alla sirutatuses ja paindes.

Mõistma hobuse asümmeetriat ja biomehaanikat ringliikumisel.

Sooritama harjutusi külgliikumisest koonduseni.