Maatöö

Kui hobukäsitluse abil on loomaga loodud usalduslik suhe ja hobune oskab arvestada inimese poolt loodud piiridega, siis järgmine samm on hakata hobuse keha vormima ja tasakaalu viima ning ette valmistama ratsutamistreeninguteks. Ka siin, enne kui hakkame hobuse keha mingis suunas mõjutama, peab kõigepealt inimene õppima ennast ja hobust tähele panema! Kui me liikumist ja käitumist ei analüüsi, siis me ka ei mõista, mida, kui palju ja kas üldse on vaja mõjutada ja muuta.

Maatöö tegemisel kasutatakse kapsonit, mille keskmisesse rõngasse kinnitatakse nöör. Enne ratsutamist õpetatakse maatöö abil hobusele selgeks baasasjad: paine, tasakaalu leidmine, ringil liikumine, külgliikumised ja alustatakse ka koondatud liikumisega.

MAATÖÖS ÕPID:

Varustuse kasutamist: kapson, stekk, nöör.

Juhtimisvõtete kasutamist: energia, kehakeel, stekk, hääl.

Mõistma hobuse psühholoogiat, asümmeetriat ja biomehaanikat.

Hobust treenima korrektse kehahoiuga ette alla sirutatuses ja paindes.

Sooritama harjutusi külgliikumistest koonduseni.

Nende harjutuste abil hobust lõdvestama ja tasakaalu tooma.