Ratsutamine

Ratsutamiskunstipõhises ratsutamises on treeningu sisu/ harjutused samad, mis maatöös, kordetamises, käekõrval treeningus, ainult et nüüd on inimese positsioon hobuse seljas ja teisastele juhtimisvõtetele (secondary aids) lisandub esmane juhtimisvõte (primary aid)- istak.

Ratsutades on kõige olulisem hobuse liikumisega kaasa minna ilma teda segamata ja liikumist tunnetada läbi istaku. Kui seda suudan, alles siis saan hakata tema keha oma juhtimisvõtetega suunama ja vormima. Kui ma enne ei analüüsi, siis ma ka ei tea, kas, kui palju ja mida ma peaksin muutma hakkama! Hea istaku kujunemine võtab aastaid pühendunud tööd.

Ratsutamiskunsti treeningutel on lõppeesmärgiks juhtida hobust ainult istakust.

RATSUTAMISEL ÕPID:

Hobuse liikumisega kaasa minema lõdvestatuses.

– Suurendama teadlikkust oma kehast ja keha positsioonist hobuse seljas.

Kasutama esmase juhtimisvõttena istakut.

Tunnetama hobuse iga jala liikumist  erinevates liikumisfaasides.

Rakendama teiseseid juhtimisvõtteid istaku toetamiseks- käsi, ratse, säär, hääl, piits.

Sooritama harjutusi külgliikumisest Kõrgema Kooli harjutusteni.

Hobust treenima korrektse kehahoiuga ette alla sirutatuses ja paindes.