Ratsutamisteraapia

Olen ratsutamisterpeudina töötanud alates 2006 aastast Tartus, ning alates 2010 Järvamaal Koordi külas.

Ratsutamisteraapiat saab õppima minna ja terapeudina töötada siis, kui on omandatud psühholoogi, eripedagoogi, tegevusterapeudi või füsioterapeudi kutse. Iga spetsialisti teraapiatund on erinev. Järgnev tekst kirjeldab  ratsutamisterapeudi tööd füsioterapeudi (minu baasharidus) vaatevinklist.

Füsioterapeut edendab/ säilitab teraapias inimese füüsilist tervist.

Ideaalses olukorras koosnevad ratsutamisteraapia tunni meeskonda hobune, terapeut, abistaja/d ja hobuse talutaja. Argipäev minu töös on aga selline, et meeskonna moodustavad hobune/poni ja mina. Ratsutamisteraapias on turvalisus üks olulisemaid aspekte ja abiliste puudumine välistab mu tööst ka raskema diagnoosiga kliendid, kelle turvalisust ma üksi olles ei suudaks tagada. Väga sageli kasutan oma töös sangadega tugivööd, mille kinnitan kliendi  talje ümber. Sellest hoides saan toetada ja turvata klienti. Teraapia toimub liivaplatsil ja/või metsarajal. Kui vähegi võimalik, läheme metsarajale, sest looduses viibimine annab tunnile väga palju juurde.

Poni Paul oskab erinevaid trikke ja näitab neid suurima rõõmuga.

Hobune ei kritiseeri ega anna hinnangut, ta on suur sõber, läbi kelle suudan inimesega tihti saada parema kontakti, kui näiteks kabinetis laua taga istudes. Peab aga meeles pidama, et ükski teraapia pole imetegija. Väga sageli on ratsutamisteraapia tunni eesmärk peamiselt olemasoleva tervisliku seisundi säilitamine.

Hobuse kõnni ajal kandub inimesel üle täpne, rütmiline ja korduv liigutusmuster, mis on sarnane inimese loomulikele kõnnimehhanismidele. Hobuse kõnniliigutused tekitavad edasitõukavat ja kõigutavat liikumist vaagnale, põhjustades rotatsiooni läbi ülakeha ja raskuskeskme kõikumise küljelt küljele. See on üks paljudest põhjustest, miks hobuseid kasutatakse liikumispuuetega inimeste ravis. Hobuse keha liikumine aitab “õpetada“ inimese kehale, kuidas kõndida, lõdvestuda ja leida kehas  tasakaal.

Kuna töötan oma hobusega üksi, siis tema koostöösoov, kannatlikkus, rahulikkus, hea füüsiline vorm ja kuulekus on mulle ülitähtsad. Head teraapiahobust ei ole kerge leida. Kõige olulisem omadus teraapiahobuse valikul on minu jaoks tema loomuomane tasakaalukus. Ideaalis võiks iga terapeut oma hobuse ise välja treenida, sest nii õpib ta hobust läbi ja lõhki tundma. Kui hobuse treeningusse tulevad vead, siis terapeut vähemalt teab kuidas need väljenduvad ning ta oskab ka nendega tulevikus arvestada.  

Teraapiahobuse töö ei ole lihtne, väga sageli peab ta olema kannatlik ja liikuma rahulikult olukordades, kus tema loomuomane käitumine eeldaks midagi muud. Hobused õpivad selliste olukordadega hakkama saama. Seda enam on minu töö terapeudina seda hobust väljaspool teraapiatööd hoida parimas füüsilises ja vaimses vormis. Siin on abiks  maatööharjutused- võimlemisharjutused, mille abil treenitakse hobuse keha tugevamaks, painduvamaks ja sümmeetrilisemaks. Maatöö harjutused on hobustele nagu inimestele liikumisravi. Nende harjutustega õpib hobune ka ära juhtimismärguanded, mida kasutan hobuse keha erinevatesse suundadesse liigutamisel teraapiatunnis. Väljaspool teraapiatööd õpetan hobustele trikke ja käin nendega pikkadel ratsa-ja vankrisõitudel. Vaheldusrikas treening hoiab hobuse töömotivatsiooni üleval.

Laviin on meie kõige noorem teraapiahobune, kes liitus meiega 2018 sügisel. Tema õpib alles ametit ja aegajalt proovib ka juba teraapiahobuse tööd teha.

Kuna hobuse selgroog areneb kuni kuuenda eluaastani, siis enne seda  ei tohi hobust intensiivsesse töösse võtta. Kolme- nelja aastane hobune on veel hobuselaps ja tema tööks olgu kasvamine, teiste hobustega mängimine ja kergemate maatöö harjutuste õppimine.

Enne, kui hobune tööle asub, peab ta füüsiliselt ja vaimselt olema küps antud ülesandeid täitma. Hobuse ja terapeudi vahel peab olema loodud oma ´keel´ ja mõlemad peavad oskama lugeda üksteise mõtteid ja kehakeelt.

Rommi on nii laste kui ka täiskasvanute absoluutne lemmik! Tema seljas saavad ratsutamishirmust üle kõik, kes julgevad proovida!