Hobukäsitlus

Hobukäsitluse treeningutel luuakse loomaga teineteisemõistmisel, usaldusel ja piiridel põhinev suhe! Kõige suurem roll on inimese oskuste suurenemises andmaks hobusele korrektseid ja arusaadavaid märguandeid!

Ei tohi alahinnata hobukäsitluse tundidele kuluvat aega! See on treeningutel kõige olulisem osa ja vundamet, mille peale saab ehitada ükskõik mida, KUI see vundament on korrektselt loodud ja tugev. Hobukäsitluse tundides valmistan hobuse ette ka erinevateks olukordadeks (treilerisõit, autoliiklus jne) ja protseduurideks (arst, värkimine jne), millega ta inimeste maailmas kokku puutub.

Hobukäsitluses on väga oluline arvestada hobuse emotsioonide ja vaimuga ning hobusel on õigus öelda EI. Kuid samas peavad paigas olema ka piirid, mis tagavad inimese ja hobuse turvalisuse. Armastus ja piirid käivad käsikäes!

HOBUKÄSITLUSES ÕPID:

Looma teie vahele usaldust ja sõprust.

Juhtimisvõtete kasutamist: kehakeel, energia, stekk, hääl.

Hobuse emotsioonide ja kehakeele lugemist.

Piiride kehtestamist ja hoidmist.

Oma emotsioonide ja mõtete haldamist.

Õppimisteooria aluseid- positiivne ja negatiivne kinnitus.