Tunnetus- kõige olulisem ´tööriist´

Käe tunnetust ei saa mõõta ega kaaluda. Käe tunnetust saab arendada ainult tunnetades- hobust käsitledes, teda kuulates, tajudes ja informatsiooni vahetades.

Kätte jõuab informatsioon ja energia, mis on saanud alguse hobuse tagumistest jalgadest. Läbi käte saan ma talle anda informatsiooni, kuulata ja vastata. Aga eelkõige peab käsi järgima hobuse pea liikumist,  olema alati olemas hobuse poolt tuleva informatsiooni vastu võtmiseks ja vajadusel toetamiseks ning suuna andmiseks.  Info saab edasi- tagasi liikuda ainult siis, kui on olemas püsiv ühendus. Ühendus hobusega läbi minu tundliku ja kuulava käe.

Leave a Reply